Obveščamo vas, da smo bili izbrani na Javnem razpisu za:

VZPOSTAVITEV ALI NADGRADNJO ELEKTRONSKEGA POSLOVANJA V PODJETJU V OBDOBJU 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022«

in

SPODBUJANJE PROCESNIH IZBOLJŠAV PODJETIJ V LETIH 2019 – 2020 »PROCESNE IZBOLJŠAVE 2019-2020« (PRIZ 19-20)


Vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v podjetju v obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022«

Namen projekta je vzpostavitev ali nadgradnja elektronskega poslovanja. Cilj projekta je izboljšanje možnosti vstopa v globalne verige vrednosti in na nove trge, povečanje mednarodne konkurenčnosti našega poslovanja, izboljšanje in pospeševanje interakcije s poslovnimi partnerji v tujini, učinkovitejše pošiljanje in zbiranje informacij ter izboljšane odnosov v celotni dobavni verigi. Pričakovani rezultati so povečevanje mednarodne konkurenčnosti. Operacija se bo izvajala do avgusta 2020.

Več o projektih Evropskega sklada si lahko preberete na spletni strani www.eu-skladi.si

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 -2020«, prednostne osi: »Povečevanje mednarodne konkurenčnosti MSP«; prednosten naložbe »Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo«; specifičnega cilja »Povečevanje mednarodne konkurenčnosti MSP«.


SPODBUJANJE PROCESNIH IZBOLJŠAV PODJETIJ V LETIH 2019 – 2020 »PROCESNE IZBOLJŠAVE 2019-2020« (PRIZ 19-20)

Namen projekta je izboljšati konkurenčnost našega podjetja preko procesnih izboljšav. Cilj projekta je povečati dodano vrednost na zaposlenega, ter povečati konkurenčnost podjetja. Pričakovani rezultati operacije so izboljšanje energetske in snovne učinkovitosti, ter pozitiven vpliv na zaposlene, poslovne partnerje in lokalno okolje. Operacija se bo izvajala do 10. septembra 2020.

Več o projektih Evropskega sklada si lahko preberete na spletni strani www.eu-skladi.si

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 -2020«, prednostne osi: »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe: »Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«; specifičnega cilja: »Povečanje dodane vrednosti MSP«.